Период: 1.1.2021-31.12.2021

УГОВОРИ

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ

УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

УГОВОР О КАСКО ОСИГУРАЊУ ВОЗИЛА

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ КОМПЈУТЕРСКОГ МАТЕРИЈАЛА

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА 

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ ПОГОНСКОГ МОТОРНОГ ГОРИВА

УГОВОР О ОДРЖАВАЊУ И СЕРВИСИРАЊУ РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТА И СКЕНЕРА 

УГОВОР О НАБАВЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЈЕШТАЈА

УГОВОР О ИЗРАДИ ПОРТАЛА КЛИЗИШТА 

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ ПОГОНСКОГ МОТОРНОГ ГОРИВА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ - ИЗРАДА ХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА СТИЈЕНА И ТЛА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ - ШТАМПАЊЕ ТУМАЧА МЕТАЛОГЕНЕТСКЕ КАРТЕ 1:300 000 И ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРТЕ ЈАХОРИНЕ И РАВНЕ ПЛАНИНЕ

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ - ИЗРАДА ХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

УГОВОР О СУКЦЕСИВНОМ УЗИМАЊУ УЗОРАКА РИЈЕКЕ САВЕ, КИШНИЦЕ ИЗ СЕМПЛЕРА И УЗОРАКА НЕХЛОРИСАНЕ ВОДЕ 

УГОВОР О ИЗРАДИ ХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА ПОДЗЕМНИХ ВОДА

УГОВОР О НАБАВЦИ РАЧУНАРСКОГ ПРОГРАМА - СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА ЗА ПОПИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

УГОВОР О НАБАВЦИ ЛАПТОПА

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

УГОВОР О НАБАВЦИ КЛИМА УРЕЂАЈА.

УГОВОР О ИЗРАДИ ЕДУКАТИВНО-ПРОМОТИВНОГ ВИДЕО МАТЕРИЈАЛА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

УГОВОР О НАБАЦИ КОРИШТЕНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

УГОВОР О НАБАВЦИ СКЕНЕРА

УГОВОР О НАБАВЦИ ТЕРЕНСКЕ ОДЈЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА  ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ - ИЗРАДА ВОДИЧА ЗА ГЕОХЕМИЈСКО УЗОРКОВАЊЕ СТИЈЕНА И ТЛА 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ - ШТАМПАЊЕ, УВЕЗИВАЊЕ И КОРИЧЕЊЕ КЊИГА 

Повратак на почетну страницу