Период: 1.1.2020-31.12.2021

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПЛАН НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБЕ - КОРИШТЕНО МОТОРНО ВОЗИЛО ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ - 03.11.2021.

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ - 23.11.2021.

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ - 25.11.2021.

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ - 01.12.2021.

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ - 03.12.2021.

ИЗМЈЕНА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ - 07.12.2021.

ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ - 14.12.2021.

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ - 14.12.2021.

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ - 15.12.2021.

Повратак на почетну страницу