22.11.2022.

РЈЕШЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ИЗРАДА ХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА СТИЈЕНА И ТЛА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Повратак на почетну страницу