06.04.2023.

АКЦИОНИ ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПЕРИОД 2023-2025. ГОДИНЕ

Овим Акционим планом дефинишу се макропројекти из области основних геолошких истраживања који ће бити реализовани у складу са Дугорочним програмом развоја основних геолошких истраживања, динамиком њиховог остваривања, моделом кадровског остваривања плана и оквирним обимом средстава за реализацију.

АКЦИОНИ ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПЕРИОД 2023-2025. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА СПРОВОЂЕЊА ОСНОВНИХ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПЕРИОД 2023. - 2025. ГОДИНЕ

Повратак на почетну страницу