О нама

О нама

Републички завод за геолошка истраживања Републике Српске има веома дугу и богату традицију у области геолошких истраживања. Као прва организована и самостална установа почео је са радом 1912. године.

Оснивач и први директор је био Fridrich Katzer.
Oд 1946. године ради као Геолошко-истраживачки институт Министарства индустрије и рударства. Одлуком Владе Републике Српске од 1992. године Републички завод за геолошка истраживања је дефинисан као државни завод.

Усвајањем Закона о министарствима 2004. године Републички завод је проглашен републичком управном организацијом у саставу Министарства индустрије, енергетике и рударства Владе Републике Српске, као самофинасирајућа организација.

Од јануара 2010. године финансирање Завода се врши из Буџета Републике Српске.

Републички завод за геолошка истраживања врши основна геолошка истраживања која су од посебног значаја за Републику Српску. Основна геолошка истраживања обавља у складу са дугорочним програмом истраживања.

Завод израђује дугорочни програм развоја геолошких истраживања на период од десет година који усваја Народна скупштина Републике Српске. Поред тога Завод врши и послове на изради основних геолошких, хидрогеолошких, инжењерско-геолошких, сеизмотектонских и других геолошких карата.

Припрема геолошке подлоге за просторна планирања, извођења грађевинских, рударских и других активности, у областима рударства, шумарства, пољопривреде, водоснабдијевања, урбанизма. Формира и припрема податке за геолошки информациони систем, као саставног дијела јединственог информационог система Републике Српске.

Успоставља контакте с међународним геолошким институцијама кроз размјену података о достигнућима у геолошким истраживањима земљине коре и заједничке истраживачке пројекте. Утврђује и предлаже Влади Републике Српске стратешке минералне сировине с приједлогом мјера за њихово кориштење. Врши израду правилника, упутстава, стандарда и норматива у области геолошких истраживања. Формира и води фонд стручне документације о геолошким истраживањима на подручју Републике Српске.


Републички завод за геолошка истраживања, чији је оснивач Влада Републике Српске, је управна организација у саставу Министарстава индустрије, енергетике и рударства, која обавља послове из области геолошких истраживања. Управном организацијом руководи Директор Републичког завода. Према Правилнику о унутрашњој организацији Републичког завода за геолошка истраживања, ова управна организација је састављена од три организационе јединице (одсјека) којима руководе Руководиоци одсјека.

Одсјеци су:

  • Одсјек за геолошка истраживања
  • Одсјек за геолошки информациони систем Републике Српске и централни геолошки архив Републике Српске
  • Одсјек за економско-правне послове

Повратак на почетну страницу