Прописи

Закони

 • Закон о геолошким истраживањима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 64/22)
 • Закон о рударству ("Службени гласник Републике Српске", бр. 62/18)
 • Закон о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13)
 • Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 40/13, 2/15, 106/15, 3/16 и 104/18)
 • Закон о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 59/13, 16/18, 70/20)
 • Закон о водама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17)
 • Закон о заштити природе ("Службени гласник Републике Српске", бр. 20/14)
 • Закон о шумама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 75/08 и 60/13)
 • Закон о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12)
 • Закон о раду ("Службени гласник Републике Српске", бр. 01/16, 66/18)
 • Закон о заштити на раду ("Службени гласник Републике Српске", бр. 1/08, 13/10)

Повратак на почетну страницу