Прописи

Остала документација

ПЛАН НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗ 2020. ГОДИНЕ 

ПЛАН НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ - 11.05.2021.

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ - 03.08.2021.

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ КОМПЈУТЕРСКОГ МАТЕРИЈАЛА

УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

УГОВОР О КАСКО ОСИГУРАЊУ ВОЗИЛА

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ ПОГОНСКОГ МОТОРНОГ ГОРИВА

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА 

УГОВОР О ОДРЖАВАЊУ И СЕРВИСИРАЊУ РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТА И СКЕНЕРА 

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ - ИЗРАДА ХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА СТИЈЕНА И ТЛА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

УГОВОР О ИЗРАДИ ПОРТАЛА КЛИЗИШТА 

УГОВОР О НАБАВЦИ И СУКЦЕСИВНОЈ ИСПОРУЦИ ПОГОНСКОГ МОТОРНОГ ГОРИВА

УГОВОР О НАБАВЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЈЕШТАЈА

Повратак на почетну страницу